Trešdiena, 8. jūlijs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Akadēmiskā terminu datubāze AkadTerm
 Palīdzība
Izmantojiet zvaigznīti * vārda daļu meklēšanai (piemēram, dator* vai *pratība)
Jūs meklējāt development〈=EN
Atrasti 409 termini


 1. EN SD; sustainable development
  LV ilgtspējīga attīstība
  DE auf Dauer angelegte Entwicklung; dauerhafte und umweltgerechte Entwicklung; nachhaltige Entwicklung; nachhaltige und umweltverträgliche Entwicklung; tragfähige Entwicklung; zukunftsfähige Entwicklung
  FR développement durable
  © Download IATE, European Union, 2018

 2. EN sustainable development
  LV ilgtspējīga attīstība
  DE dauerhafte Entwicklung
  FR développement durable
  EuroVoc tēzaurs v4.4 © Eiropas Savienība, 2012, http://eurovoc.europa.eu

 3. EN sustainable development
  LV ilgtspējīga attīstība
  RU устойчивое развитие
  DE nachhaltige Entwicklung
  Definīcija: Process, kas norisinās, nenoplicinot nepieciešamos resursus un nodrošinot ilglaicīgu attīstību. Ilgtspējīgu attīstību raksturo trīs savstarpēji saistītas dimensijas: vides, ekonomiskā, sociālā. Ilgtspējīga attīstība nodrošina pašreizējās paaudzes vajadzības, neapdraudot nākotnes paaudžu vajadzības. Ilgtspējīgas attīstības principi tiek ieviesti dažādās saimniecības nozarēs — lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un arī tūrismā.
  Sk. arī ilgtspējīga tūrisma attīstība; ilgtspējīgs tūrisms
  Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca. — R., 2008

 4. EN sustainable development
  LV ilgtspējīga attīstība
  Definīcija: Jēdziens, kas attiecas uz ekonomikas izaugsmi, kam jāatbilst sabiedrības vajadzībām, nodrošinot gan īstermiņa, gan vidēja termiņa, bet jo īpaši ilgtermiņa labklājību. Tās pamatā ir pieņēmums, ka attīstībai ir jāapmierina esošās vajadzības, neierobežojot nākošo paaudžu iespējas. Praktiski tas nozīmē ilgtermiņa attīstībai nepieciešamo nosacījumu radīšanu, pienācīgi respektējot vides aizsardzības prasības un īpašu uzmanību veltot veselības aizsardzībai un sociālās atstumtības novēršanai. Glossary of the 1996 Intergovernmental Conference
  Sk. arī: sustainability; sustainable growth
  Eiropas Savienības terminu vārdnīca. — R., UNDP, 2004