Piektdiena, 29. maijs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Akadēmiskā terminu datubāze AkadTerm
 Palīdzība
Izmantojiet zvaigznīti * vārda daļu meklēšanai (piemēram, dator* vai *pratība)
Jūs meklējāt reference
Atrasti 219 termini


 1. EN reference
  LV izveidot atsauci
  RU ссылаться
  DE verweisen
  FR référencer
  Definīcija: To relate to another entity.
  Microsoft Terminology 2018. Entry from the Microsoft Language Portal.
  © 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

 2. EN reference
  LV atsauce
  RU ссылка
  DE Referenz
  FR référence
  Definīcija: A source of related information.
  Microsoft Terminology 2018. Entry from the Microsoft Language Portal.
  © 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

 3. EN reference
  LV raksturojums
  RU рекомендация
  DE Referenz
  FR référence
  Definīcija: A statement of the qualifications of an applicant made by a person who knows the applicant.
  Microsoft Terminology 2018. Entry from the Microsoft Language Portal.
  © 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

 4. EN reference
  LV atsauce
  RU ссылка
  DE Referenz
  FR référence
  Definīcija: The state of being related or referred.
  Microsoft Terminology 2018. Entry from the Microsoft Language Portal.
  © 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

 5. EN Reference
  LV Uzziņas
  RU Справочники
  DE Referenzen
  FR Référence
  Definīcija: The Books & reference subcategory that contains apps for reference material, such as a dictionary or encyclopedia.
  Microsoft Terminology 2018. Entry from the Microsoft Language Portal.
  © 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

 6. EN reference
  LV atsauce
  RU ссылка
  Definīcija: Kāda objekta nosaukuma izmantošana cita objekta aprakstā.
  LZA TK ITTEA terminu datubāze

 7. EN reference
  LV reference
  RU референция
  DE Referenz
  Definīcija: Valodas vienības attiecināšana uz noteiktu reāliju konkrētā tekstā. Reference ir svarīga, piemēram, raksturojot vietniekvārdu semantiku: izteikums Viņš ienāca ir saprotams vienīgi, ja no konteksta vai runas situācijas zināms vārda viņš referents.
  Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. — R., 2007

 8. EN reference
  LV norāde
  Definīcija: Norādījums katalogā vai bibliogrāfiskajā rādītājā par citiem pieejas punktiem attiecīgo dokumentu atrašanai.
  LVS ISO 5127:2005 Informācija un dokumentācija. Vārdnīca
  Informācijas zinātnes termini (bibliotēkas, arhīvi un muzeji)

 9. EN reference
  LV norāde
  Definīcija: Norādījums no vienas aprakstgalvas vai bibliogrāfiskā ieraksta uz citu.
  AACR: Angļu un amerikāņu kataloģizācijas noteikumi, 2005.
  Informācijas zinātnes termini (bibliotēkas, arhīvi un muzeji)

 10. EN reference
  LV reference
  RU референция
  DE Referenz
  FR référence
  Definīcija: 1. Sk. atsauksme.
  2. Sk. izziņa.
  3. Sk. uzziņa.
  4. Norāde, atsaukšanās uz kaut ko (piem., uz dokumentiem, kas bijuši par pamatu kādiem secinājumiem).
  Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. — R., Zinātne, 2000

 11. EN note; reference
  LV izziņa
  RU справка
  DE Auskunft; Ermittlung
  FR référence
  Definīcija: Dokuments, kurā ir īsas ziņas par kādu personu vai faktu (piem., par bērnu skaitu ģimenē, izpeļņu).
  Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. — R., Zinātne, 2000

 12. EN reference
  LV atsauksme
  RU отзыв
  DE Gutachten; Zeugnis; Empfehlung
  FR attestation
  Definīcija: 1. Novērtējums, atzinums par kaut ko, piem., par darbu, preci.
  2. Īss vērtējošs pārskats par uzņēmuma pēdējā laikā piedāvātām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem.
  3. Oficiāls raksturojums, novērtējums, kas atspoguļots rakstveidā, piem., par cilvēka, uzņēmuma nodaļas, grupas darbu.
  Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. — R., Zinātne, 2000

 13. EN reference
  LV atsauksme; rekomendācija; ieteikuma vēstule
  Angļu-latviešu muitas terminu vārdnīca — R., Jāņa sēta, 1997.

 14. EN reference
  LV atsaukšanās; norādījums
  Angļu-latviešu muitas terminu vārdnīca — R., Jāņa sēta, 1997.

 15. EN reference
  LV atsauce; norāde
  Angļu-latviešu muitas terminu vārdnīca — R., Jāņa sēta, 1997.

 16. EN reference
  LV uzziņa
  Angļu-latviešu muitas terminu vārdnīca — R., Jāņa sēta, 1997.

 17. EN testimonial; reference
  LV atsauksme
  RU отзыв
  DE Gutachten
  Ekonomikas, lietvedības un darba organizācijas termini (ELDO) — R., 1995

 18. EN note; reference; information
  LV izziņa
  RU справка
  DE Auskunft; Ermittlung
  Ekonomikas, lietvedības un darba organizācijas termini (ELDO) — R., 1995

 19. EN reference
  LV norāde
  RU отсылка
  DE Verweis
  Ekonomikas, lietvedības un darba organizācijas termini (ELDO) — R., 1995

 20. EN description; testimonial; reference; characteristic
  LV raksturojums
  RU xарактеристика
  DE Charakteristik
  Ekonomikas, lietvedības un darba organizācijas termini (ELDO) — R., 1995

 21. EN reference; information
  LV uzziņa
  RU справка
  DE Auskunft
  Ekonomikas, lietvedības un darba organizācijas termini (ELDO) — R., 1995

 22. EN reference; marginal; side note
  LV norāde; atsauce
  RU ссылка; отсылка; маргиналия; боковушка
  DE Verweis[ung]; Marginalie; Randbemerkung
  Latviešu-angļu-vācu-krievu poligrāfijas un izdevējdarba terminu vārdnīca — R., LITTA, 1995

 23. EN reference
  LV tekstā ievietotā norāde
  RU внутретекстовая сссылка
  DE Verweis
  Latviešu-angļu-vācu-krievu poligrāfijas un izdevējdarba terminu vārdnīca — R., LITTA, 1995

 24. EN reference
  LV atsauce
  RU ссылка
  Definīcija: Kāda objekta nosaukuma izmantošana cita objekta aprakstā.
  Datu pārraides un apstrādes sistēmas. Angļu-krievu-latviešu skaidrojošā vārdnīca — R., SWH, 1995

 25. EN reference
  LV norāde
  RU ссылка
  DE Referenz; Verweisung
  Definīcija: Atsevišķā kataloga kartītē sniegtās ziņas, kas kataloga lietotājiem norāda, ka meklējamais iespieddarbs vai cits dokuments katalogā atspoguļots ar citu apraksta galvu vai apraksta priekšplānā izvirzītu vārdu. Izšķir vispārīgās un saistes norādes.
  Bibliotēku fondi un katalogi. Terminoloģiska vārdnīca — R., LNB, 1993

 26. EN reference
  LV atsauce; atsauksme; etalon-
  Sk. arī: reference value
  Eiropas Savienības terminu vārdnīca. — R., UNDP, 2004