Svētdiena, 23. februāris
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Akadēmiskā terminu datubāze AkadTerm
 Palīdzība
Izmantojiet zvaigznīti * vārda daļu meklēšanai (piemēram, dator* vai *pratība)
Jūs meklējāt marketing
Atrasti 124 termini


 1. EN marketing
  LV mārketings; tirgvedība; tirgzinība
  DE Marketing
  FR commercialisation
  © Download IATE, European Union, 2018

 2. EN marketing
  LV mārketings; tirgvedība; tirgzinība
  DE Marketing
  FR commercialisation
  © Download IATE, European Union, 2018

 3. EN marketing
  LV tirgdarbība
  DE Vermarktung
  FR commercialisation
  EuroVoc tēzaurs v4.4 © Eiropas Savienība, 2012, http://eurovoc.europa.eu

 4. EN theory of marketing
  LV tirgzinības teorija
  DE Marketing
  FR mercatique
  EuroVoc tēzaurs v4.4 © Eiropas Savienība, 2012, http://eurovoc.europa.eu

 5. EN marketing
  LV tirgzinība; komerczinības; mārketings (nevēl.)
  RU маркетинг
  DE Marketing
  FR marchéage; marketing
  Definīcija: Mācība, zinātne par tirgvedību.
  Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. — R., Zinātne, 2000

 6. EN marketing
  LV tirgzinība; komerczinības; mārketings (nevēl.)
  RU маркетинг
  DE Marketing
  FR marchéage; marketing
  Definīcija: Mācība, zinātne par tirgvedību.
  Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. — R., Zinātne, 2000

 7. EN marketing
  LV tirgzinība; komerczinības; mārketings (nevēl.)
  RU маркетинг
  DE Marketing
  FR marchéage; marketing
  Definīcija: Mācība, zinātne par tirgvedību.
  Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. — R., Zinātne, 2000

 8. EN marketing
  LV tirgvedība; mārketings (nevēl.)
  RU маркетинг
  DE Marketing
  FR marchéage; marketing
  Definīcija: Darbība tirgū, lai radītu elastīgu, daudzveidīgu, pastāvīgi piemēroties spējīgu, pašregulējošu sistēmu, lai pilnīgotu pārdošanu un labāk apmierinātu individuālās un sabiedriskās vajadzības. Δ nodarbojas ar ideju radīšanu, preču ražošanas un pakalpojumu veikšanas plānošanu, projektēšanu, cenu veidošanu, kā arī ar jautājumiem, kas saistīti ar preču nokļūšanu pie patērētājiem un sadali. Δ darbības jomā ietilpst arī piedāvājuma un pieprasījuma pētīšana, sortimenta un cenu veidošana, reklāmas u. c. jautājumi. Δ nodrošina ciešu saikni starp ražošanu un tirgu. Izšķirīgs Δ panākumu priekšnosacījums ir pietiekami plaša informētība un iespēja esošo informāciju izmantot, analizējot un prognozējot tirdzniecības apstākļus un situācijas gan iekšējā, gan ārējā tirgū. Δ var būt ļoti dažāda: diferencētā tirgvedība, nediferencētā tirgvedība, individuālā tirgvedīva, starptautiskā tirgvedība, mērķtirgvedība, koncentrētā tirgvedība, izveduma tirgvedība, jaunas preces tirgvedība, veicinošā tirgvedība, neveicinošā tirgvedība, konversijas tirgvedība u. c.
  Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. — R., Zinātne, 2000

 9. EN marketing
  LV tirgvedība; mārketings (nevēl.)
  RU маркетинг
  DE Marketing
  FR marchéage; marketing
  Definīcija: Darbība tirgū, lai radītu elastīgu, daudzveidīgu, pastāvīgi piemēroties spējīgu, pašregulējošu sistēmu, lai pilnīgotu pārdošanu un labāk apmierinātu individuālās un sabiedriskās vajadzības. Δ nodarbojas ar ideju radīšanu, preču ražošanas un pakalpojumu veikšanas plānošanu, projektēšanu, cenu veidošanu, kā arī ar jautājumiem, kas saistīti ar preču nokļūšanu pie patērētājiem un sadali. Δ darbības jomā ietilpst arī piedāvājuma un pieprasījuma pētīšana, sortimenta un cenu veidošana, reklāmas u. c. jautājumi. Δ nodrošina ciešu saikni starp ražošanu un tirgu. Izšķirīgs Δ panākumu priekšnosacījums ir pietiekami plaša informētība un iespēja esošo informāciju izmantot, analizējot un prognozējot tirdzniecības apstākļus un situācijas gan iekšējā, gan ārējā tirgū. Δ var būt ļoti dažāda: diferencētā tirgvedība, nediferencētā tirgvedība, individuālā tirgvedīva, starptautiskā tirgvedība, mērķtirgvedība, koncentrētā tirgvedība, izveduma tirgvedība, jaunas preces tirgvedība, veicinošā tirgvedība, neveicinošā tirgvedība, konversijas tirgvedība u. c.
  Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. — R., Zinātne, 2000

 10. EN marketing
  LV tirgvedība; mārketings (nevēl.)
  RU маркетинг
  DE Marketing
  FR marchéage; marketing
  Definīcija: Darbība tirgū, lai radītu elastīgu, daudzveidīgu, pastāvīgi piemēroties spējīgu, pašregulējošu sistēmu, lai pilnīgotu pārdošanu un labāk apmierinātu individuālās un sabiedriskās vajadzības. Δ nodarbojas ar ideju radīšanu, preču ražošanas un pakalpojumu veikšanas plānošanu, projektēšanu, cenu veidošanu, kā arī ar jautājumiem, kas saistīti ar preču nokļūšanu pie patērētājiem un sadali. Δ darbības jomā ietilpst arī piedāvājuma un pieprasījuma pētīšana, sortimenta un cenu veidošana, reklāmas u. c. jautājumi. Δ nodrošina ciešu saikni starp ražošanu un tirgu. Izšķirīgs Δ panākumu priekšnosacījums ir pietiekami plaša informētība un iespēja esošo informāciju izmantot, analizējot un prognozējot tirdzniecības apstākļus un situācijas gan iekšējā, gan ārējā tirgū. Δ var būt ļoti dažāda: diferencētā tirgvedība, nediferencētā tirgvedība, individuālā tirgvedīva, starptautiskā tirgvedība, mērķtirgvedība, koncentrētā tirgvedība, izveduma tirgvedība, jaunas preces tirgvedība, veicinošā tirgvedība, neveicinošā tirgvedība, konversijas tirgvedība u. c.
  Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. — R., Zinātne, 2000

 11. EN marketing
  LV tirgzinība; tirgvedība
  Angļu-latviešu muitas terminu vārdnīca — R., Jāņa sēta, 1997.

 12. EN marketing
  LV tirgošanās; (preču) noiets
  Angļu-latviešu muitas terminu vārdnīca — R., Jāņa sēta, 1997.

 13. EN sale[s]; marketing; realization
  LV realizācija
  RU реализация
  DE Realisierung; Verkauf
  Ekonomikas, lietvedības un darba organizācijas termini (ELDO) — R., 1995

 14. EN marketing
  LV tirgzinība; tirgvedība
  RU маркетинг
  DE Marketing; Absatzpolitik
  Ekonomikas, lietvedības un darba organizācijas termini (ELDO) — R., 1995

 15. EN marketing
  LV tirgzinība; tirgvedība
  RU маркетинг
  DE Marketing; Absatzpolitik
  Ekonomikas, lietvedības un darba organizācijas termini (ELDO) — R., 1995