Otrdiena, 22. septembris
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Akadēmiskā terminu datubāze AkadTerm
 Palīdzība
Izmantojiet zvaigznīti * vārda daļu meklēšanai (piemēram, dator* vai *pratība)
Jūs meklējāt kapitālieguldījumi〈=LV
Atrasti 13 termini


 1. EN investments
  LV kapitālieguldījumi
  RU инвестиции
  DE die Investitionen
  Definīcija: Līdzekļu izlietojums materiālu un nemateriālu vērtību iegādei, lai ar to palīdzību gūtu ekonomisku vai sociālu labumu. Zināmi šādi uzņēmuma kapitālieguldījumu veidi:
  1. ilgtermiņa nemateriālie kapitālieguldījumi (pētniecības un uzņēmuma attīstības izmaksas, koncesiju, patentu, licenču tiesības),
  2. ilgtermiņa materiālie kapitālieguldījumi jeb pamatlīdzekļi (zeme, ēkas, būves, tehnoloģiskās iekārtas, transportlīdzekļi, nepabeigta būvniecība),
  3. ilgtermiņa finanšu kapitālieguldījumi (līdzdalība meitasuzņēmumu vai saistītu uzņēmumu kapitālā, uzņēmuma akcijās un daļās),
  4. līdzekļi ražošanas resursu krājumos (izejvielu, materiālu u. c. iegādei).
  Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca. — R., 2008

 2. EN capital investment
  LV kapitāla ieguldījums (investīcija); kapitālieguldījumi
  Angļu-latviešu nodokļu terminu vārdnīca. — R., RTU, 2006

 3. EN capital investment
  LV kapitāla ieguldījums (investīcija); kapitālieguldījumi
  Angļu-latviešu nodokļu terminu vārdnīca. — R., RTU, 2006

 4. EN investments
  LV kapitālieguldījumi; ieguldījumi
  RU инвестиции
  DE Investitionen
  FR investissements; placements
  Definīcija: Līdzekļu izlietojums materiālu un nemateriālu vērtību iegādei, lai ar to palīdzību gūtu ekonomisku vai sociālu labumu. Ir šādi uzņēmuma Δ: 1) ilgtermiņa nemateriālie kapitālieguldījumi (pētniecības un uzņēmuma attīstības izmaksas, koncesiju, patentu, licenču tiesības u. c.); 2) ilgtermiņa materiālie kapitālieguldījumi jeb pamatlīdzekļi (zeme, ēkas, būves, tehnoloģiskas iekārtas, transportlīdzekļi, nepabeigta būvniecība u. c.); 3) ilgtermiņa finanšu kapitālieguldījumi (līdzdalība meitasuzņēmumu vai saistītu uzņēmumu kapitālā, uzņēmuma akcijās un daļās u. c.); 4) līdzekļi ražošanas resursu krājumos (izejvielu, materiālu u. c. iegādei) (sk. apgrozāmie līdzekļi). Tautsaimniecības mērogā Δ ir arī līdzekļu izlietojums: tautas labklājības līmeņa paaugstināšanai; veselības, izglītības, satiksmes uzlabošanai; vides sakārtošanai, sporta bāzu izveidošanai. Iedzīvotāju Δ ir līdzekļi, kurus tie izlieto materiālo un nemateriālo vērtību iegādei, kas dod ienākumus (piem., akcijas) vai kuru vērtība palielinās (gleznas u. c.). Δ ir arī: tīrie kapitālieguldījumi un kapitālieguldījumi atjaunošanai. Visus uzņēmuma Δ sauc arī par bruto kapitālieguldījumiem. Uzņēmumu Δ kādu izstrādājumu ražošanā vai pakalpojumu veikšanā ir atkarīgi no peļņas, kādu tie gūst konkrētā darbības jomā. Δ visā tautsaimniecībā ir atkarīgi no maksas par noguldījumiem: ja ir lieli noguldījumu procenti, Δ tautsaimniecībā nav lieli un otrādi — ja noguldījumu procenti samazinās, Δ tautsaimniecībā palielinās.
  Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. — R., Zinātne, 2000

 5. LV kapitālieguldījumi
  RU вложения капитальные
  Krievu-latviešu celtniecības terminu vārdnīca — R., 1998

 6. EN capital expenditure
  LV kapitālieguldījumi
  RU капитальные затраты
  DE Investierungskosten pl
  FR frais d’installation
  J. Dolacis. Mežtehnikas, mežsaimniecības un kokrūpniecības terminu vārdnīca. — R., 1998

 7. EN capital investments
  LV kapitālieguldījumi
  RU вложения капитальные; капиталовложения
  DE Kapitalanlagen; Investitionen
  Ekonomikas, lietvedības un darba organizācijas termini (ELDO) — R., 1995