Piektdiena, 5. jūnijs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Akadēmiskā terminu datubāze AkadTerm
 Palīdzība
Izmantojiet zvaigznīti * vārda daļu meklēšanai (piemēram, dator* vai *pratība)
Jūs meklējāt Referenz
Atrasti 4 termini


 1. EN reference
  LV atsauce
  RU ссылка
  DE Referenz
  FR référence
  Definīcija: A source of related information.
  Microsoft Terminology 2018. Entry from the Microsoft Language Portal.
  © 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

 2. EN reference
  LV raksturojums
  RU рекомендация
  DE Referenz
  FR référence
  Definīcija: A statement of the qualifications of an applicant made by a person who knows the applicant.
  Microsoft Terminology 2018. Entry from the Microsoft Language Portal.
  © 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

 3. EN reference
  LV atsauce
  RU ссылка
  DE Referenz
  FR référence
  Definīcija: The state of being related or referred.
  Microsoft Terminology 2018. Entry from the Microsoft Language Portal.
  © 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

 4. EN reference
  LV reference
  RU референция
  DE Referenz
  Definīcija: Valodas vienības attiecināšana uz noteiktu reāliju konkrētā tekstā. Reference ir svarīga, piemēram, raksturojot vietniekvārdu semantiku: izteikums Viņš ienāca ir saprotams vienīgi, ja no konteksta vai runas situācijas zināms vārda viņš referents.
  Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. — R., 2007

 5. EN reference
  LV reference
  RU референция
  DE Referenz
  FR référence
  Definīcija: 1. Sk. atsauksme.
  2. Sk. izziņa.
  3. Sk. uzziņa.
  4. Norāde, atsaukšanās uz kaut ko (piem., uz dokumentiem, kas bijuši par pamatu kādiem secinājumiem).
  Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. — R., Zinātne, 2000

 6. EN recommendation
  LV rekomendācija; ieteikums
  RU рекомендация
  DE Empfehlung; Referenz
  Ekonomikas, lietvedības un darba organizācijas termini (ELDO) — R., 1995

 7. EN reference
  LV norāde
  RU ссылка
  DE Referenz; Verweisung
  Definīcija: Atsevišķā kataloga kartītē sniegtās ziņas, kas kataloga lietotājiem norāda, ka meklējamais iespieddarbs vai cits dokuments katalogā atspoguļots ar citu apraksta galvu vai apraksta priekšplānā izvirzītu vārdu. Izšķir vispārīgās un saistes norādes.
  Bibliotēku fondi un katalogi. Terminoloģiska vārdnīca — R., LNB, 1993