Pirmdiena, 1. jūnijs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Akadēmiskā terminu datubāze AkadTerm
 Palīdzība
Izmantojiet zvaigznīti * vārda daļu meklēšanai (piemēram, dator* vai *pratība)
Jūs meklējāt Errichtung
Atrasti 19 termini

  1. EN Protocol of 1992 to amend the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971
    LV 1992. gada protokols par grozījumiem 1971. gada starptautiskajā konvencijā par starptautiskā fonda nodibināšanu naftas piesārņojuma radīto zaudējumu kompensācijai
    DE Protokoll von 1992 zur nderung des Internationalen Übereinkommens von 1971 über die Errichtung eines Internationalen Fonds zur Entschädigung für Ölverschmutzungsschäden
    FR Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
    © Download IATE, European Union, 2018