Piektdiena, 30. oktobris
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Akadēmiskā terminu datubāze AkadTerm
 Palīdzība
Izmantojiet zvaigznīti * vārda daļu meklēšanai (piemēram, dator* vai *pratība)
Jūs meklējāt direction B
Atrasti 253 termini

  1. EN Directorate 2 - Competitiveness, Lisbon Strategy, Industry, Research (EU policies including their international aspects), Information Society and Electronic Communications (AIZSTĀTS); Directorate 2 - Transport, Telecommunications and Energy
    LV 2. direktorāts - Konkurētspēja, Lisabonas stratēģija, rūpniecība, pētniecība (ES politika un tās starptautiskie aspekti), informācijas sabiedrība un elektrosakari (AIZSTĀTS); 2. direktorāts - Transports, telesakari un enerģētika; Konkurētspējas, Lisabonas stratēģijas, rūpniecības, pētniecības (ES politika un tās starptautiskie aspekti), informācijas sabiedrības un elektrosakaru direktorāts (AIZSTĀTS)
    DE Direktion 2 - Verkehr, Telekommunikation und Energie; Direktion 2 - Wettbewerb, Lissabon-Strategie, Industrie, Forschung (EU-Politik einschließlich internationaler Aspekte), Informationsgesellschaft und elektronische Kommunikation (AIZSTĀTS)
    FR Direction 2 - Compétitivité, stratégie de Lisbonne, industrie, recherche (politiques de l'UE y compris leurs aspects internationaux), société de l'information, communications électroniques (AIZSTĀTS); Direction 2 - Transports, télécommunications et énergie
    © Download IATE, European Union, 2018