Pirmdiena, 26. oktobris
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Akadēmiskā terminu datubāze AkadTerm
 Palīdzība
Izmantojiet zvaigznīti * vārda daļu meklēšanai (piemēram, dator* vai *pratība)
Jūs meklējāt direction B
Atrasti 253 termini

  1. EN Directorate 2 - Agricultural structures, rural development, agri-monetary and agri-financial questions, plant health, organic products, food quality, GMOs, Codex Alimentarius, plant protection (AIZSTĀTS); Directorate 2 - Fisheries, Food and Health; Directorate 2 - Fisheries, Food chain and Veterinary questions (AIZSTĀTS); Directorate for agricultural structures, rural development, agri-monetary and agri-financial questions, plant health, organic products, food quality, GMOs, Codex Alimentarius, plant protection (AIZSTĀTS)
    LV 2. direktorāts - Lauksaimniecības struktūras, lauku attīstība, ar lauksaimniecību saistīti monetāri un finanšu jautājumi, augu veselība, organiski produkti, pārtikas kvalitāte, ĢMO, Pārtikas kodekss, (AIZSTĀTS); 2. direktorāts - Zivsaimniecība, pārtika un veselība; 2. direktorāts - Zivsaimniecība, pārtikas aprite un veterinārie jautājumi (AIZSTĀTS); Lauksaimniecības struktūru, lauku attīstības, ar lauksaimniecību saistītu monetāru un finanšu jautājumu, augu veselības, organisku produktu, pārtikas kvalitātes, ĢMO, Pārtikas kodeksa un augu aizsardz (AIZSTĀTS)
    DE Direktion 2 - Agrarstrukturen, Entwicklung des ländlichen Raums, agromonetäre und agrofinanzielle Fragen, phytosanitäre Fragen, Erzeugnisse aus biologischem Landbau, Lebensmittelqualität, GVO, Codex A (AIZSTĀTS); Direktion 2 - Fischerei, Lebensmittel und Gesundheit; Direktion 2 - Fischerei, Lebensmittelkette und Veterinärfragen (AIZSTĀTS)
    FR Direction 2 - Pêche, alimentation et santé; Direction 2 - Pêche, questions de la chaîne alimentaire et vétérinaire (AIZSTĀTS); Direction 2 - Structures agricoles, développement rural, questions agromonétaires et agrofinancières, phytosanitaire, produits biologiques, qualité des aliments, OGM, codex alimentarius, protection de (AIZSTĀTS)
    © Download IATE, European Union, 2018