Pirmdiena, 6. jūlijs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Akadēmiskā terminu datubāze AkadTerm
 Palīdzība
Izmantojiet zvaigznīti * vārda daļu meklēšanai (piemēram, dator* vai *pratība)
Jūs meklējāt daļa
Atrasti 449 termini

daļa
  1. EN Daphne Programme; Programme of Community action (2004 to 2008) to prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk; Programme of Community action (the Daphne Programme) (2000-2003) on preventive measures to fight violence against children, young persons and women; Specific programme (2007-2013) to prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk (Daphne III programme) as part of the General Programme
    LV Kopienas rīcības programma (2004.–2008. gads), lai novērstu un apkarotu vardarbību pret bērniem, jauniešiem un sievietēm un aizsargātu cietušos un riska grupas (programma Daphne II); Kopienas rīcības programma (programma Daphne) (2000.–2003. gads) par preventīviem pasākumiem, lai apkarotu vardarbību pret bērniem, jauniešiem un sievietēm; programma Daphne; programma Daphne II; programma Daphne III; īpaša programma (2007.–2013. gads), lai novērstu un apkarotu vardarbību pret bērniem, jauniešiem un sievietēm un lai aizsargātu cietušos un riska grupas (programma Daphne III), kas izveidota kā daļa n
    DE Aktionsprogramm (2004-2008) der Gemeinschaft zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und Frauen sowie zum Schutz von Opfern und gefährdeten Gruppen (Programm DAPHNE II); Daphne; Programm DAPHNE II; Programm Daphne III; Spezifisches Programm (2007—2013) zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und Frauen sowie zum Schutz von Opfern und gefährdeten Gruppen (Programm Daphne III)
    FR programme Daphné; programme Daphné II; programme d'action communautaire (2004-2008) visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (programm; programme d'action communautaire (programme Daphné) (2000-2003) relatif à des mesures préventives pour lutter contre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes
    © Download IATE, European Union, 2018