Trešdiena, 6. maijs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ar dziļām skumjām paziņojam, ka mūžībā aizgājusi mūsu kolēģe, izcilā valodniece, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle, ilggadējā LZA Terminoloģijas komisijas priekšsēdētāja, valsts emeritētā zinātniece, Dr. habil. philol. Valentīna Skujiņa (02.10.1937—27.04.2015).
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem, draugiem un kolēģiem.
VĀRDNĪCAS
Akadēmiskā terminu datubāze AkadTerm
LZA TK apstiprinātās vai ar LZA TK lēmumiem saskaņotās terminu vārdnīcas un biļeteni (1991–2006)
Ieskats Valodas prasmes pārbaudes terminu vārdnīcā
Ar LZA TK lēmumiem saskaņotie terminu un definīciju standarti

 Ko raksta citi
Terminology work the Swedish way. Terminologija 14 (Anna-Lena Bucher)
Terminology work the Swedish way (Henrik Nilsson)
Copyright on terminology and similar data (Christian Galinski)
Pointer Final Report - Proposal for operational infrastructure for terminology in Europe
Theories of terminology - Their description, prescription and explanation (Terminology vol. 9, 2003-2)

 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 4/1117 (11.11.2014)
Zinātnisko grādu nomenklatūra Latvijas Republikā
LZA TK protokols Nr. 1/1111 (21.05.2013)
«Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošās vārdnīcas» atbalstītāji
Lai taptu vārds…
Kur sameklēt Latvijas Republikas zinātnisko un akadēmisko grādu nomenklatūru?
LZA TK protokols Nr. 5/1118 (09.12.2014)
Vai termini audits un revīzija un arī auditors un revidents ir sinonīmi?
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK apstiprinātās vai ar LZA TK lēmumiem saskaņotās terminu vārdnīcas un biļeteni (1991–2006)