Pirmdiena, 27. jūnijs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


VĀRDNĪCAS
Akadēmiskā terminu datubāze AkadTerm
LZA TK apstiprinātās vai ar LZA TK lēmumiem saskaņotās terminu vārdnīcas un biļeteni (1991–2006)
Ieskats Valodas prasmes pārbaudes terminu vārdnīcā
Ar LZA TK lēmumiem saskaņotie terminu un definīciju standarti

 Ko raksta citi
Terminology work the Swedish way. Terminologija 14 (Anna-Lena Bucher)
Terminology work the Swedish way (Henrik Nilsson)
Copyright on terminology and similar data (Christian Galinski)
Pointer Final Report - Proposal for operational infrastructure for terminology in Europe
Theories of terminology - Their description, prescription and explanation (Terminology vol. 9, 2003-2)

 Populārākie raksti
Zinātnisko grādu nomenklatūra Latvijas Republikā
Kur sameklēt Latvijas Republikas zinātnisko un akadēmisko grādu nomenklatūru?
Doktorants — doktorantūra, maģistrants — maģistrantūra
Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas nolikums (MK noteikumi Nr. 405)
Latviešu valodas nozaru terminoloģijas izstrādes vadlīnijas
Vai termini audits un revīzija un arī auditors un revidents ir sinonīmi?
Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisija
Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas terminoloģijas apakškomisija
Matemātikas terminoloģijas apakškomisija
LZA TK protokols Nr. 1/1125 (02.02.2016)