Piektdiena, 25. septembris
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


KONSULTĀCIJAS
Vai LZA Terminoloģijas komisija atbalsta priekšlikumu mainīt amata nosaukumu «vecākā māsa» par virsmāsa?
«Terminoloģijas Jaunumi»
15.11.2003

(Jautātājs: P. Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca.)

 

LZA Terminoloģijas komisija atbalsta priekšlikumu mainīt amata nosaukumu «vecākā māsa» par virsmāsa.

 

Pamatojums

Amata nosaukums virsmāsa kā jēdziena ‘vecākā medicīnas māsa, kas pārrauga citu medicīnas māsu darbu’ latviešu valodā jau lietots vismaz kopš 20. gadsimta vidus, par ko liecina vārdnīcas un arī attiecīgs skaidrojums «Latviešu literārās valodas vārdnīcā» (8. sēj. — R., 1996).

Vārds virsmāsa ir piemērots arī tam, lai to attiecinātu uz māsām, kuras vada māsu kolektīvu un aprūpes darbu nodaļas ietvaros.

P. S. Atbilde saskaņota ar profesoru Ilmāru Lazovski un profesoru Māri Baltiņu.


 Populārākie raksti
Zinātnisko grādu nomenklatūra Latvijas Republikā
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
Kur sameklēt Latvijas Republikas zinātnisko un akadēmisko grādu nomenklatūru?
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)