Ceturtdiena, 16. augusts
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LĒMUMI
Telekomunikāciju aizstās jaunvārds telesakari
Valentīna Skujiņa
«Terminoloģijas Jaunumi»
15.01.2003

Telefonijas speciālisti par sinonīmu anglismam telekomunikācija apstiprinājuši jaunvārdu telesakari.

Komentārs. Pēdējos 10 gados strauji paplašinājusies vārdu komunikācija, komunicēt, telekomunikācija lietošana dažādās šo vārdu formās un skaidrojumos ar citiem vārdiem. Angļu–latviešu vārdnīcā communication tulkošanai izmantoti vārdi paziņojums, izplatīšanās, sazināšanās, saziņa, sakari, bet telecommunication tulkots kā tālsakari.

Kaut arī anglisms telekomunikācija nav atrodams nevienā no abām latviešu valodas skaidrojošajām vārdnīcām, ne arī 1999. gadā publicētajā «Svešvārdu vārdnīcā», ne plašajā «Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīcā», tas nebija par šķērsli šī vārda straujai ienākšanai ikdienas lietojumā. Sākotnēji tas tika lietots kā sinonīms vārdam tālsakari (sk. «Angļu–latviešu–krievu informātikas vārdnīca». — R., Avots, 2001). Patlaban, kad telefonijas speciālsti ‘tālsakaru’ jēdzienu izprot plašāk, ietilpinot tajā arī pasta sakarus (iespējams, ka kaut kādā mērā šādu izpratni sekmējis krievu valodas termins дальняя связь) par anglisma telekomunikācija sinonīmu atzīts jaundarinājums telesakari.   


 Populārākie raksti
Zinātnisko grādu nomenklatūra Latvijas Republikā
Terminu izstrādes, pieņemšanas, apstiprināšanas, publiskošanas un grozīšanas procesa apraksts
Lēmums Nr. 20. Par līguma nosaukuma treaty of accession atbilsmi latviešu valodā
FCI suņu šķirņu nomenklatūra
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)
Lēmums Nr. 80. Par Teoloģijas terminoloģijas apakškomisijā izstrādāto teoloģijas terminu apstiprināšanu
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
Spēkratu terminoloģijas apakškomisija
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)