Ceturtdiena, 17. oktobris
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LĒMUMI
Telekomunikāciju aizstās jaunvārds telesakari
Valentīna Skujiņa
«Terminoloģijas Jaunumi»
15.01.2003

Telefonijas speciālisti par sinonīmu anglismam telekomunikācija apstiprinājuši jaunvārdu telesakari.

Komentārs. Pēdējos 10 gados strauji paplašinājusies vārdu komunikācija, komunicēt, telekomunikācija lietošana dažādās šo vārdu formās un skaidrojumos ar citiem vārdiem. Angļu–latviešu vārdnīcā communication tulkošanai izmantoti vārdi paziņojums, izplatīšanās, sazināšanās, saziņa, sakari, bet telecommunication tulkots kā tālsakari.

Kaut arī anglisms telekomunikācija nav atrodams nevienā no abām latviešu valodas skaidrojošajām vārdnīcām, ne arī 1999. gadā publicētajā «Svešvārdu vārdnīcā», ne plašajā «Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīcā», tas nebija par šķērsli šī vārda straujai ienākšanai ikdienas lietojumā. Sākotnēji tas tika lietots kā sinonīms vārdam tālsakari (sk. «Angļu–latviešu–krievu informātikas vārdnīca». — R., Avots, 2001). Patlaban, kad telefonijas speciālsti ‘tālsakaru’ jēdzienu izprot plašāk, ietilpinot tajā arī pasta sakarus (iespējams, ka kaut kādā mērā šādu izpratni sekmējis krievu valodas termins дальняя связь) par anglisma telekomunikācija sinonīmu atzīts jaundarinājums telesakari.   


 Populārākie raksti
Kur sameklēt Latvijas Republikas zinātnisko un akadēmisko grādu nomenklatūru?
Par valodu juridiskā un normas aspektā
Lēmums Nr. 8. Par nosaukumu eksprezidents latviešu valodā
LZA TK protokols Nr. 1/1103 (08.02.2011)
Lēmums Nr. 67. Par “Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošās vārdnīcas” apstiprināšanu
Vai angļu cilmes kosmētikas terminam «pīrsings» atbilst arī kāds latviešu vārds
Konference "Latviešu valoda Eiropas Savienībā – izstrādājot vienotu terminoloģiju" 2009. gada 16. oktobrī
Medicīnas terminoloģijas apakškomisija
Zinātnisko grādu nomenklatūra Latvijas Republikā
LZA TK protokols Nr. 6/1087 (27.05.2008)