Svētdiena, 16. jūnijs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


KONSULTĀCIJAS
Kā latviski saucamas universitātes, ko angļu valodā apzīmē ar terminiem home university un host university?
Valentīna Skujiņa
«Terminoloģijas Jaunumi»
15.01.2003

Angļu valodā ar terminu home university apzīmē universitāti, kurā students sācis studēt un pēc vairāku mēnešu vai pāris gadu «viesošanās» citā universitātē (pašu zemē vai ārzemēs) atgriežas, lai pabeigtu studijas un saņemtu diplomu.

Ieteicamais latviskais termins: pašzemes universitāte (ja «viesošanās» studijas ir ārzemēs) jeb pašuniversitāte (ko var attiecināt uz jebkuru no abiem variantiem).

Ar terminu host university angļu valodā apzīmē universitāti, kurā students «viesojas» savu citā universitātē aizsākto studiju laikā, lai pēc zināma laika atgrieztos sākotnējā universitātē un saņemtu diplomu.

Ieteicamais latviskais termins: vieszemes universitāte jeb, īsāk un vispārinātāk, — viesuniversitāte.

Piebilde: lietuviešu valodā šo universitāšu apzīmēšanai izmantoti divdabji (tulkojumā): «nosūtošā» universitāte un «uzņemošā» universitāte.

Atbildei aptaujāti LZA TK plēnuma locekļi.


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 1/1103 (08.02.2011)
Zinātnisko grādu nomenklatūra Latvijas Republikā
Lēmums Nr. 23. Par angļu vārda brand atbilsmi latviešu valodā
Kur sameklēt Latvijas Republikas zinātnisko un akadēmisko grādu nomenklatūru?
FCI suņu šķirņu nomenklatūra
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
Vai termini audits un revīzija un arī auditors un revidents ir sinonīmi?
Termins vārdnīcā kā terminzinātnes attīstības un valodas bagātināšanas avots
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)