Svētdiena, 16. jūnijs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LĒMUMI
Lēmums Nr. 16. Par angļu termina peer atbilsmi latviešu valodā
«Terminoloģijas Jaunumi»
19.11.2002

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 16.

Pieņemts 19.11.2002.; prot. Nr. 7/1031.

Lēmuma pamats: Valsts Jaunatnes iniciatīvu centra konsultācija.

 

Angļu valodā ar terminu peer tiek apzīmēta persona, kas ir līdzīgā stāvoklī ar kādu citu, kādu, kas pieder pie tādas pašas sociālās grupas, kura visbiežāk balstās uz vecumu, rangu (pakāpi) vai statusu (sk. «Merriam–Webster Collegiate Dictionary», 10th edition. Mass: Merriam–Webster, 1994).

Latviešu valodā šī jēdziena izteikšanai lietojams termins līdzinieks  (sk. arī «Angļu–latviešu vārdnīca». — R.: Jāņa sēta, 1997), nevis «vienaudzis» vai «līdzaudzis»: vienaudzis ir persona, kas ‘ir vienā vecumā ar kādu’ (sk. «Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca». — R.: Zvaigzne ABC, 2000), bet līdzaudzis terminoloģiski pagaidām nav definēts.

Līdz ar to peer education ir līdzinieku izglītība un peer educator ir līdzinieku izglītotājs. Līdzinieku izglītībai raksturīgs paņēmiens ir izvēlēties izglītotāju no līdzinieku vides.

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK zinātniskā sekretāre M. Ķirīte


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 1/1103 (08.02.2011)
Zinātnisko grādu nomenklatūra Latvijas Republikā
Lēmums Nr. 23. Par angļu vārda brand atbilsmi latviešu valodā
Kur sameklēt Latvijas Republikas zinātnisko un akadēmisko grādu nomenklatūru?
FCI suņu šķirņu nomenklatūra
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
Vai termini audits un revīzija un arī auditors un revidents ir sinonīmi?
Termins vārdnīcā kā terminzinātnes attīstības un valodas bagātināšanas avots
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)