Piektdiena, 18. oktobris
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LĒMUMI
Lēmums Nr. 1. Par terminu Latvijas valsts ģerbonī izmantotā mitoloģiskā tēla apzīmēšanai
«Terminoloģijas Jaunumi»
18.12.2000

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 1.

Pieņemts 27.11.2000., atkārtoti apstiprināts 18.12.2000.; prot. Nr. 2/1017 un 3/1018.

Lēmuma pamats: LR Saeimas Juridiskās komisijas vēstule.

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija atzīst, ka Latvijas valsts ģerbonī izmantotais mitoloģiskais tēls — pus lauva, pus ērglis — latviešu valodas heraldikas terminoloģijā saucams par grifu (nevis par «greifu»).

Pamatojums

Formu grifs balsta:

1) internacionālismu pareizrakstības pamatprincips (pēc oriģinālvalodas — latīņu, grieķu —, nevis starpniekvalodas — vācu — formas) un MK apstiprinātās Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas 20.11.2000. atzinums Nr.1 par vārda grifs pareizrakstību;

2) semantiskie apsvērumi, proti: vārdam grifs mitoloģiskā tēla nozīme ir jau grieķu mitoloģijā (sal. grieķu gryps un latīņu gryphus nozīmes);

3) lietojums heraldikas nozarē latviešu valodā: jau Konversācijas vārdnīcā (1931) ieteiktā forma ir grifs un tā 20. gadsimta 90. gados konsekventi ieviesta un lietota heraldikas literatūrā, izglītības sistēmā un tiesību aktos; terminu grifs mitoloģiskā tēla nozīmē lieto arī arhitektūrā un mākslā.

 

Komisijas priekšsēdētāja LZA īst. loc. V. Skujiņa

Komisijas zinātniskā sekretāre Mag. philol. M. Ķirīte


 Populārākie raksti
Kur sameklēt Latvijas Republikas zinātnisko un akadēmisko grādu nomenklatūru?
Par valodu juridiskā un normas aspektā
Lēmums Nr. 8. Par nosaukumu eksprezidents latviešu valodā
LZA TK protokols Nr. 1/1103 (08.02.2011)
Lēmums Nr. 67. Par “Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošās vārdnīcas” apstiprināšanu
Zinātnisko grādu nomenklatūra Latvijas Republikā
Vai angļu cilmes kosmētikas terminam «pīrsings» atbilst arī kāds latviešu vārds
Konference "Latviešu valoda Eiropas Savienībā – izstrādājot vienotu terminoloģiju" 2009. gada 16. oktobrī
Medicīnas terminoloģijas apakškomisija
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)