Svētdiena, 20. augusts
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


APAKŠKOMISIJAS
Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisija
28.02.2005

LZA TK Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisija apstiprināta 08.11.2011.

 1. Inta Virbule (priekšsēdētāja) — LNB Bibliogrāfijas institūta Datu un zināšanu pārvaldības nodaļa. E-pasts: inta.virbule@lnb.lv
 2. Inese Kazāka (sekretāre) — LNB Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvais centrs. E-pasts: inese.kazaka@lnb.lv
 3. Inese Auziņa-Smita — Lielbritānijas Latviešu dokumentācijas centrs un arhīvs. E-pasts: i.a.smith@lboro.ac.uk
 4. Anita Goldberga — LNB Bibliogrāfijas institūts. E-pasts: anita.goldberga@lnb.lv
 5. Inta Kriškāne — LU Akadēmiskā bibliotēka. E-pasts: inta.kriskane@lu.lv
 6. Aldis Lauzis — valodas konsultants. E-pasts: lauzis@gmail.com
 7. Guna Linkeviča — LNB ISSN centrs. E-pasts: guna.linkevica@lnb.lv
 8. Baiba Mūze — SIA «Tieto Latvia». E-pasts: baiba.muze@tieto.com
 9. Baiba Sporāne. E-pasts: baiba.sporane@lu.lv
 10. Daina Pakalna — LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa. Tālr. 26790847. E-pasts: daina.pakalna@lu.lv
 11. Anita Rašmane — LNB Bibliogrāfijas institūta Datu un zināšanu pārvaldības nodaļa. E-pasts: anita.rasmane@lnb.lv
 12. Māra Jēkabsone — LNB Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvais centrs. E-pasts: mara.jekabsone@lnb.lv
 13. Ilze Kārkliņa. E-pasts: ikss2012@inbox.lv
 14. Gatis Karlsons — Latvijas Nacionālais arhīvs. E-pasts: gatis.karlsons@arhivi.gov.lv
 15. Linda Pleša — Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva filmu daļa. Tālr. 29527693. E-pasts: linda.plesa@arhivi.gov.lv
 16. Indulis Beišāns — Latvijas Nacionālā arhīva Elektronisko dokumentu nodaļa. E-pasts: indulis.beisans@arhivi.gov.lv
 17. Valdis Rūsiņš — Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, Dokumentācijas pārvaldības departaments. E-pasts: valdis.rusins@mfa.gov.lv

 Populārākie raksti
Zinātnisko grādu nomenklatūra Latvijas Republikā
LZA TK protokols Nr. 4/1128 (17.05.2016)
LZA TK protokols Nr. 5/1123 (14.07.2015)
LZA TK protokols Nr. 1/1125 (02.02.2016)
LZA TK protokols Nr. 4/1122 (26.05.2015)
LZA TK protokols Nr. 7/1131 (13.12.2016)
LZA TK protokols Nr. 5/1129 (05.07.2016)
LZA TK protokols Nr. 3/1127 (12.04.2016)
LZA TK protokols Nr. 2/1126 (15.03.2016)
LZA TK protokols Nr. 6/1130 (13.09.2016)