Trešdiena, 22. februāris
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


APAKŠKOMISIJAS
Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas terminoloģijas apakškomisija
21.09.2006

Apstiprināta 30.05.2006 (protokols Nr. 4/1069). Pēdējās izmaiņas 27.01.2015.

 1. Dr. sc. comp. Vineta Arnicāne — LU Datorikas fakultātes vadošā pētniece, SIA «Programmatūras testēšanas laboratorija» vadošā pētniece. Tālr. 29147171. E-pasts: vineta.arnicane@lu.lv.
 2. Dr. sc. comp. prof. Guntis Arnicāns — LU Datorikas fakultāte. Tālr. 67034475. E-pasts: guntis.arnicans@lu.lv.
 3. Dr. philol. prof. Juris Baldunčiks — LZA TK priekšsēdētājs. Tālr. 26596076. E-pasts: juris.baldunciks@venta.lv.
 4. Dr. habil. sc. comp. Aldis Baums — Elektronikas un datorzinātņu institūts. E-pasts: baum@edi.lv.
 5. Dr. habil. sc. comp. prof. Juris Borzovs (priekšsēdētāja vietnieks) — LU Datorikas fakultātes dekāns. Tālr. 67034490. E-pasts: juris.borzovs@lu.lv.
 6. Mg. phys. Eduards Cauna (priekšsēdētājs) — VARAM. Tālr. 29259321. E-pasts: cauna@parks.lv.
 7. Dr. math. Jānis CīrulisE-pasts: jc@lanet.lv.
 8. Dmitrijs Golubevs — Latvijas Atvērtā koda asociācija. Tālr. 26512964. E-pasts: lastguru@gmail.com.
 9. Dr. sc. comp. Ilze Ilziņa (zinātniskā sekretāre) — LUMII. Tālr. 29296884. E-pasts: ilze.ilzina@lumii.lv.
 10. Inārs Jēkabsons — VAS «Elektroniskie sakari». Tālr. 29153684. E-pasts: inars.jekabsons@vases.lv.
 11. Aldis Lauzis — LZA TK loceklis. Tālr. 29110722. E-pasts: lauzis@gmail.com.
 12. Mg. sc. comp. Mārcis Pinnis — SIA «Tilde». Tālr. 26881735. E-pasts: mārcis.pinnis@tilde.lv.
 13. Mg. sc. comp. Dzintars SkarbovskisE-pasts: vilx@gmail.com.
 14. Mg. philol. Lāsma Jaskovska — SIA «Lingmaster». Tālr. 29195672. E-pasts: lasma.jaskovska@lingmaster.com.
 15. Mg. oec. Ligita Kauķe — SIA «Lingmaster». Tālr. 67847725. E-pasts: ligita.kauke@lingmaster.com.
 16. Mg. philol. Iveta Keiša — SIA «Tilde». Tālr. 67605001, 29145971. E-pasts: iveta.keisa@tilde.lv.
 17. Mg. philol. Tabita Salmiņa — SIA «Lingmaster». Tālr. 29537471. E-pasts: tabita.salmina@lingmaster.com.
 18. Dr. sc. comp. Andrejs Vasiļjevs — SIA «Tilde». Tālr. 67605001. E-pasts: andrejs@tilde.lv.
 19. Dr. sc. comp. asoc. prof. Viesturs Vēzis — LU Datorikas fakultāte. Tālr. 26599364. E-pasts: viesturs.vezis@lu.lv.


 Populārākie raksti
Terminu izstrādes, pieņemšanas, apstiprināšanas, publiskošanas un grozīšanas procesa apraksts
Zinātnisko grādu nomenklatūra Latvijas Republikā
Vai termini audits un revīzija un arī auditors un revidents ir sinonīmi?
Kur sameklēt Latvijas Republikas zinātnisko un akadēmisko grādu nomenklatūru?
LZA TK protokols Nr. 6/1130 (13.09.2016)
LZA TK protokols Nr. 5/1129 (05.07.2016)
LZA TK protokols Nr. 4/1128 (17.05.2016)
LZA TK protokols Nr. 1/1125 (02.02.2016)
LZA TK protokols Nr. 2/1126 (15.03.2016)
LZA TK protokols Nr. 3/1127 (12.04.2016)