Trešdiena, 12. decembris
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LĒMUMI
Lēmums Nr. 71. Par terminiem gadatirgus un mese latviešu valodā
23.12.2009

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 71

Pieņemts 18.03.2008.; prot. Nr. 3/1084. Publicēts «LV» 14.10.2009.

Lēmuma pamats: MK 28.11.2000. noteikumu Nr. 405 2. un 3.5. p.

 

Apspriežot vārda mese lietojumu un izpratni latviešu valodā gan LZA Terminoloģijas komisijas (TK) Ekonomikas terminoloģijas apakškomisijā, gan LZA TK plenārsēdēs, konstatēts, ka:

1)   vārds mese saistīts ar vācu valodas lietojuma telpu un, kaut arī tā cilme sakņojas latīņu valodā (messis ‘pļauja, ražas novākšana; raža’), tas tomēr nav kļuvis par internacionālismu (sal. a. fair, fr. foire, kr. ярмарка);

2)   latviešu valodā (kā liecina gan vispārlietojamās vārdnīcas, gan ekonomikas terminu vārdnīcas — «Ekonomikas, lietvedības un darba organizācijas termini» (ELDO) un «Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca» (ESV), kā arī valodas prakse) vārds mese (arī formā mesa) tiek lietots dažādās nozīmēs (mūzikā, jūrniecībā) un arī kā stilistiski niansēts sinonīms tradicionāli lietotajam terminam gadatirgus, dažkārt — arī terminam izstāde;

3)   vārds gadatirgus, atzīstot to par ekonomikas terminu, ESV skaidrots kā: «plašs starptautisks tirgus, kurā izstāda visdažādāko preču paraugus un slēdz vietēja un starptautiska mēroga darījumu līgumus», tie «parasti notiek katru gadu noteiktā laikā vienā un tai pašā vietā»;

4)   laika gaitā gadatirgi kuplināti ar dažādiem pavadpasākumiem, to skaitā — kultūras norisēm, izklaides pasākumiem, atrakcijām u. tml.

 

Tāpēc LZA TK atzīst, ka:

1)   kā sinonīms vārdiem gadatirgus un izstāde vārds mese oficiālajā lietojumā ir lieks;

2)   savukārt, ja par mesi domāts saukt kādu citu specifisku, starptautisku pasākumu, tad vispirms šī jaunā izpratne (jaunais jēdziens) ir skaidri jādefinē, norobežojot to gan no ‘gadatirgus’, gan no ‘izstādes’ jēdziena, un, iespējams, tam jārada vai jāizvēlas cits vārds.

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK sekretāre A. Ščucka


 Populārākie raksti
Zinātnisko grādu nomenklatūra Latvijas Republikā
Lēmums Nr. 80. Par Teoloģijas terminoloģijas apakškomisijā izstrādāto teoloģijas terminu apstiprināšanu
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
Terminology Standards in the Aspect of Harmonization for International Term Database
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)
Doktorants — doktorantūra, maģistrants — maģistrantūra
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
Vai termini audits un revīzija un arī auditors un revidents ir sinonīmi?
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)