Trešdiena, 15. jūlijs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


APAKŠKOMISIJAS
Medicīnas terminoloģijas apakškomisija
28.02.2005

Medicīnas terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 18.12.2000. Pēdējās izmaiņas 27.07.2015. 

 1. Dr. habil. med. prof. Māris Baltiņš (priekšsēdētājs) – Valsts valodas centra direktors. Tālr. 67331814. E-pasts: maris.baltins@vvc.gov.lv
 2. Ingūna Adoviča – Valsts zāļu aģentūras direktore. Tālr. 67078424
 3. Aivars Grīnbergs – Rīgas Stradiņa universitātes lektors. Tālr. 67061922
 4. Ilze Hāznere – P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas ārste
 5. Dr. habil. med. prof. Andrejs Kalvelis – Rīgas Stradiņa universitāte. Tālr. 29494970
 6. Daiga Lagzdiņa – Zāļu valsts aģentūras Medicīnisko ierīču novērtēšanas nodaļas vadītāja. Tālr. 67078466
 7. Ieva Miķelsone – žurnāla «Latvijas Ārsts» literārā redaktore
 8. Dr. med. Jānis Misiņš – Slimību kontroles un profilakses centra Veselības statistikas nodaļas vadītājs. Tālr. 67501582
 9. Dr. med. asoc. prof. Dzintars Mozgis – Slimību profilakses un kontroles centra direktora vietnieks
 10. Dr. med. prof. Juris Pokrotnieks – Rīgas Stradiņa universitāte. Tālr. 67069458
 11. Dr. med., Dr. med. h. c. prof. Arnis Vīksna – P. Stradiņa medicīnas vēstures muzejs
 12. Dr. med. asoc. prof. Anita Villeruša – Rīgas Stradiņa universitāte. Tālr. 67338310

 Populārākie raksti
Militārās terminoloģijas apakškomisija
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
Zinātnisko grādu nomenklatūra Latvijas Republikā
Kur sameklēt Latvijas Republikas zinātnisko un akadēmisko grādu nomenklatūru?
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
Latviešu valodas nozaru terminoloģijas izstrādes vadlīnijas
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)