Pirmdiena, 26. februāris
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


APAKŠKOMISIJAS
Medicīnas terminoloģijas apakškomisija
28.02.2005

Medicīnas terminoloģijas apakškomisija — apstiprināta 18.12.2000. Pēdējās izmaiņas 27.07.2015. 

 1. Dr. habil. med. prof. Māris Baltiņš (priekšsēdētājs) – Valsts valodas centra direktors. Tālr. 67331814. E-pasts: maris.baltins@vvc.gov.lv
 2. Ingūna Adoviča – Valsts zāļu aģentūras direktore. Tālr. 67078424
 3. Aivars Grīnbergs – Rīgas Stradiņa universitātes lektors. Tālr. 67061922
 4. Ilze Hāznere – P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas ārste
 5. Dr. habil. med. prof. Andrejs Kalvelis – Rīgas Stradiņa universitāte. Tālr. 29494970
 6. Daiga Lagzdiņa – Zāļu valsts aģentūras Medicīnisko ierīču novērtēšanas nodaļas vadītāja. Tālr. 67078466
 7. Ieva Miķelsone – žurnāla «Latvijas Ārsts» literārā redaktore
 8. Dr. med. Jānis Misiņš – Slimību kontroles un profilakses centra Veselības statistikas nodaļas vadītājs. Tālr. 67501582
 9. Dr. med. asoc. prof. Dzintars Mozgis – Slimību profilakses un kontroles centra direktora vietnieks
 10. Dr. med. prof. Juris Pokrotnieks – Rīgas Stradiņa universitāte. Tālr. 67069458
 11. Dr. med., Dr. med. h. c. prof. Arnis Vīksna – P. Stradiņa medicīnas vēstures muzejs
 12. Dr. med. asoc. prof. Anita Villeruša – Rīgas Stradiņa universitāte. Tālr. 67338310

 Populārākie raksti
Zinātnisko grādu nomenklatūra Latvijas Republikā
Terminu izstrādes, pieņemšanas, apstiprināšanas, publiskošanas un grozīšanas procesa apraksts
FCI suņu šķirņu nomenklatūra
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
Kur sameklēt Latvijas Republikas zinātnisko un akadēmisko grādu nomenklatūru?
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
Lēmums Nr. 79. Par sporta terminu paraolimpiskās spēles
LZA TK protokols Nr. 5/1129 (05.07.2016)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1133 (14.03.2017)