Pirmdiena, 1. jūnijs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


NOTIKUMI
Konference "Latviešu valoda Eiropas Savienībā – izstrādājot vienotu terminoloģiju" 2009. gada 16. oktobrī
09.10.2009

Jau vairākus gadus latviešu valodas tulkošanas dienesti ES iestādēs strādā, lai nodrošinātu ES dokumentu tulkojumus latviešu valodā. Kvalitatīvu tulkojumu un terminu nodrošināšanai nepieciešama sekmīga šo dienestu sadarbība gan pašu starpā, gan ar Latvijas iestādēm.

Turpinot pirms gada konferencē «Latviešu valoda Eiropas Savienībā – daudzvalodības praktiskā pieredze» aizsākto darbu, š. g. 16. oktobrī Valsts valodas centrs sadarbībā ar LR Ārlietu ministriju, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā un Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisiju organizē otro aktuāliem ES terminoloģijas jautājumiem veltītu konferenci «Latviešu valoda Eiropas Savienībā – izstrādājot vienotu terminoloģiju».

Konferenci atklās LR Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andris Teikmanis un Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Inga Skujiņa.

ES un Latvijas iestāžu pārstāvji, terminologi un pētnieki diskutēs par latviešu valodas terminoloģijas veidošanu Latvijā un tās attīstības iespējām ES kontekstā, kā arī tiks iepazīstināti ar citu dalībvalstu sadarbības pieredzi ar ES iestādēm.

 Tiks nodrošināta sinhronā tulkošana angļu un latviešu valodā.

 Konference tiek organizēta Eiropas Komisijas un Latvijas valdības noslēgtā Vadības partnerības līguma par komunikācijas īstenošanu ES jautājumos ietvaros.

 

Darba kārtība

 

09.00 – 09.25    Konferences dalībnieku reģistrēšanās

 

Ievadvārdi

Guna Japiņa, Ārlietu ministrijas ES koordinācijas departamenta direktore

 

09.30–10.00          Konferences atklāšana                         

·         Andris Teikmanis, LR Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

·         Inga Skujiņa, LR Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

 

 

10.00–12.00             Terminoloģijas attīstība ES kontekstā

Vada:     Baiba Grandovska, Eiropas Komisijas Tulkošanas   ģenerāldirektorāta Latviešu valodas tulkošanas nodaļas vadītājas vietniece

                                                    Prof. Māris Baltiņš, Valsts valodas centra direktors

 

·           «Mazo» valodu ieguldījums ES daudzvalodībā     
Karls Johans Lenrots (Karl Johan Lönnroth), Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta vadītājs

·           Latviešu terminoloģijas izstrādes un apstiprināšanas sistēma
Prof. Valentīna Skujiņa, Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas priekšsēdētāja

·           Dalībvalsts terminoloģijas ekspertu sadarbība ar ES tulkotājiem: pieredze un perspektīvas  
Prof. Māris Baltiņš, Valsts valodas centra direktors

 

 12.00-13.00       Pusdienas

 

 

13.00-14.30            Pieredzes apmaiņa un sadarbība starp ES tulkošanas dienestiem un nacionālajiem ekspertiem terminoloģijas jomā

Vada: Ivars Apinis, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā koordinators valodu jautājumos

                                                  Prof. Māris Baltiņš, Valsts valodas centra direktors

 

·         ES dalībvalsts pieredze, veidojot ES valodu tīklu               

      /tiks precizēts/

·          Pieredze citur Eiropā: itāļu valodas tīkls REI un slovāku valodas tīkls STS       
Luidži Vezentīni (Luigi Vesentini), Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta Itāļu valodas tulkošanas departamenta vadītājs un Slovāku valodas tulkošanas departamenta vadītāja p. i.

 

 

14.30–15.30        Noslēguma diskusija un konferences secinājumu apstiprināšana

                                        Vada:             Baiba Grandovska, Eiropas Komisijas Tulkošanas                                                  ģenerāldirektorāta Latviešu valodas tulkošanas nodaļas vadītājas vietniece

                                                                Prof. Māris Baltiņš, Valsts valodas centra direktors

 


 Populārākie raksti
Lēmums Nr. 13. Par angļu valodas termina household atbilsmi latviešu valodā
Zinātnisko grādu nomenklatūra Latvijas Republikā
Kur sameklēt Latvijas Republikas zinātnisko un akadēmisko grādu nomenklatūru?
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1106 (14.06.2011)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)