Piektdiena, 18. oktobris
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LĒMUMI
Lēmums  Nr. 63. Par angļu termina park & ride atveidi latviešu valodā
23.09.2009

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 63

Pieņemts 18.09.2007.; prot. Nr. 4/1076. Publicēts «LV» 23.07.2009.

Lēmuma pamats: MK 28.11.2000. noteikumu Nr. 405 11. un 16. p.

 

Atsaucoties uz plašsaziņas līdzekļos (laikraksts «Diena», 27.07.2007. un 07.08.2007.) publicēto aicinājumu latviskot angļu valodā lietoto apzīmējumu park & ride, kas burtiskā tulkojumā ir «liec un brauc» vai « novieto un brauc», LZA Terminoloģijas komisija (TK), izvērtējot priekšlikumus latviskošanā izmantot vārdus pārsēdene, pārsēstuve, stāvparks, ārstāvvieta, ārpilsētas autonovietne u. c. un uzklausot autotransporta un satiksmes speciālistu skaidrojumus par apzīmējumā park & ride ietverto jēdzienu, atzīst,

ka: angļu valodā apzīmējumu park & ride attiecina uz diviem jēdzieniem:

1) plašāko, kas aptver kompleksu sistēmu, kuras ietvaros tiek izveidoti autotransporta stāvlaukumi un citas izbūves un kuras ieviešanas mērķis ir pilnīgāka sabiedriskā transporta izmantošana,

2) šaurāko, nosaucot vietu, kur autovadītājs atstāj savu individuālo braucamo, lai pārsēstos sabiedriskajā, tādējādi atslogojot satiksmes plūsmu pilsētā.

Tāpēc apzīmējuma park & ride atveidei latviešu valodā ir lietderīgi izmantot divus terminus:

plašākajai nozīmei — transportmijas sistēma,

šaurākajai nozīmei mijvieta vai mijotne.

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK sekretāre A. Ščucka

 

 

Piebilde. Pēc RD lūguma atkārtoti izskatīt park & ride latviskās atveides variantus un apstiprināt vienu latviešu valodas terminu, kuru transportmijas vietas nosaukšanai lietot gan dokumentos, gan uzrakstos, LZA TK 2008. gada 9. septembrī pieņēma lēmumu Nr. 78 (prot. Nr. 7/1088), kurš publicēts laikrakstā «Latvijas Vēstnesis» Nr. 149, 25.09.2008.


 Populārākie raksti
Kur sameklēt Latvijas Republikas zinātnisko un akadēmisko grādu nomenklatūru?
Par valodu juridiskā un normas aspektā
Lēmums Nr. 8. Par nosaukumu eksprezidents latviešu valodā
LZA TK protokols Nr. 1/1103 (08.02.2011)
Lēmums Nr. 67. Par “Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošās vārdnīcas” apstiprināšanu
Zinātnisko grādu nomenklatūra Latvijas Republikā
Vai angļu cilmes kosmētikas terminam «pīrsings» atbilst arī kāds latviešu vārds
Konference "Latviešu valoda Eiropas Savienībā – izstrādājot vienotu terminoloģiju" 2009. gada 16. oktobrī
Medicīnas terminoloģijas apakškomisija
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)