Svētdiena, 16. decembris
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LĒMUMI
Lēmums Nr. 62. Par vārdu bordelis termina funkcijā
23.09.2009

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 62

Pieņemts 18.09.2007.; prot. Nr. 4/1076. Publicēts «LV» 23.07.2009.

Lēmuma pamats: Valsts valodas likuma 22. p. pirmā daļa

 

Pēc Valsts kancelejas Juridiskā departamenta 17.08.2007. vēstulē Nr. 18/TA-1757 izteiktā lūguma LZA Terminoloģijas komisija (TK) ir izvērtējusi vārda bordelis piemērotību oficiālai lietošanai normatīvajos aktos, lai nosauktu telpu vai telpas (istabu, dzīvokli, māju vai to daļas u. tml.), kas tiek izmantotas prostitūcijai, un no trim iespējamiem variantiem — publiskais nams, intīmnams, bordelis — vārdu bordelis ir atzinusi par termina funkcijai jēdzieniski visvairāk piemēroto.

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK sekretāre A. Ščucka

 

Pamatojums.

Vārds bordelis prostitūcijai paredzētu telpu nosaukšanai jau izmantots praksē, un tas (formā bordels) fiksēts «Latviešu konversācijas vārdnīcā» ar cilmes norādi uz it. bordello, no vecfr. bordel ‘būda’, un skaidrojumu «prostitūtu nams».

Prostitūcija ir sociāli nevēlama parādība, tāpēc nav īpaši jācenšas meklēt tai neitrālas semantikas terminu. Ilgāku laiku attiecīgie nami tika saukti par publiskiem namiem, taču šobrīd vārda publisks nozīme ir mainījusies — paplašinājusies un neitralizējusies — un, kā definēts LVV, publisks ir ‘tāds, kas notiek, publikai, sabiedrībai redzot, dzirdot, kas ir visiem pieejams, atklāts’. Publisks piedāvājums ir ekonomikas termins, ko attiecina uz piedāvājumu, kuru publiski izsludina un kurš ir pieejams, piem., izsolē jebkuram pircējam.

Jaundarinājumam intīmnams pamatos ir samērā neitrāla nozīme, bet, lietojot to ‘bordeļa’ nozīmē, tiktu mainīta vārda intīms semantika, pastiprinot negatīvo konotāciju (papildnozīmi), bet, kā skaidrots LVV, vārds intīms attiecināms uz cilvēka personisko dzīvi, viņa jūtām, iekšējo pasauli.

 

LVV — «Latviešu valodas vārdnīca» (Rīga: Avots, 2006).

 


 Populārākie raksti
Zinātnisko grādu nomenklatūra Latvijas Republikā
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
Vai termini audits un revīzija un arī auditors un revidents ir sinonīmi?
Doktorants — doktorantūra, maģistrants — maģistrantūra
Lēmums Nr. 80. Par Teoloģijas terminoloģijas apakškomisijā izstrādāto teoloģijas terminu apstiprināšanu
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)