Svētdiena, 16. jūnijs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LĒMUMI
Lēmums Nr. 52. Par drošības pamatterminu security, safety un reliability vienotu atveidi latviešu valodā
02.09.2009

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 52

Pieņemts 11.04.2006.; prot. Nr. 3/1068.

Lēmuma pamats: Valsts valodas likuma 22. p. pirmā daļa.

 

LZA Terminoloģijas komisija (TK), apzinoties angļu valodas terminu security, safety un reliability vienotas izpratnes un konsekventas latviskās atveides lomu daudzu nozaru terminoloģijā, nolemj apstiprināt šādas angļu un latviešu terminu atbilsmes, vienlaikus iezīmējot ar šiem terminiem izteikto jēdzienu izpratni:

 

security — drošība — sistēmas īpašība nepieļaut nesankcionētu piekļuvi (ielaušanos) no ārpuses, t. i., sistēmas aizsargātība pret ielaušanos no ārpuses (‘drošība sev’);

 

safety — drošums, nebīstamība — sistēmas īpašība neapdraudēt nevienu un neko, neradīt nevienam veselības traucējumus vai materiālus zaudējumus (‘drošība citiem’, t. i., sistēmas lietotājiem);

 

reliability — uzticamība, drošums — sistēmas spēja noteiktos apstākļos saglabāt savu funkcionalitāti un veikt tai uzticētos uzdevumus.

 

Netiek apstiprināts ekvivalents angļu terminam dependability, jo tas grūti nošķirams no reliability.

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK sekretāre A. Ščucka

 

 

 

 

 


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 1/1103 (08.02.2011)
Zinātnisko grādu nomenklatūra Latvijas Republikā
Lēmums Nr. 23. Par angļu vārda brand atbilsmi latviešu valodā
Kur sameklēt Latvijas Republikas zinātnisko un akadēmisko grādu nomenklatūru?
FCI suņu šķirņu nomenklatūra
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
Vai termini audits un revīzija un arī auditors un revidents ir sinonīmi?
Termins vārdnīcā kā terminzinātnes attīstības un valodas bagātināšanas avots
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)