Pirmdiena, 21. oktobris
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LĒMUMI
Lēmums Nr. 51. Par noteikumu "Terminu izstrādes, pieņemšanas, apstiprināšanas, publiskošanas un grozīšanas procesa apraksts" apstiprināšanu 
«Terminoloģijas Jaunumi»
02.09.2009

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 51.

Pieņemts 21.02.2006.; prot. Nr. 1/1066.

Lēmuma pamats: MK 28.11.2000. noteikumi Nr. 405; MK 20.01.2004. noteikumi Nr. 36.

 

Lai īstenotu LR Ministru kabineta 28.11.2000. noteikumus Nr. 405 «Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas nolikums» un ieviestu praksē LR Ministru kabineta 20.01.2004. noteikumus Nr. 36 «Grozījums Ministru kabineta 2000. gada 28. novembra noteikumos Nr. 405 «Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas nolikums»», LZA Terminoloģijas komisija nolemj apstiprināt I. Puksta izstrādātos noteikumus «Terminu izstrādes, pieņemšanas, apstiprināšanas, publiskošanas un grozīšanas procesa apraksts», papildinot tos ar prasību piesaistīt terminoloģijas darbam jau apakškomisiju līmenī vismaz vienu profesionālu valodnieku ar pieredzi terminoloģijas darbā. Šo noteikumu pilnais teksts publicēts «Terminoloģijas Jaunumu» 13. numurā (30.–36. lpp.).

 

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK sekretāre A. Šcucka

 


 Populārākie raksti
Zinātnisko grādu nomenklatūra Latvijas Republikā
Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas terminoloģijas apakškomisija
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
Kur sameklēt Latvijas Republikas zinātnisko un akadēmisko grādu nomenklatūru?
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
Par valodu juridiskā un normas aspektā
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)