Ceturtdiena, 16. augusts
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


APAKŠKOMISIJAS
Poligrāfijas terminoloģijas apakškomisija
26.08.2009

Poligrāfijas terminoloģijas apakškomisija - apstiprināta 02.12.2008.

 

  1. Uldis Cerbulis (priekšsēdētājs) — «Heidelberg Latvija» nodaļas vadītājs. Tālr. 29211695. E-pasts: uldis.cerbulis@heidelberg.com
  2. Ieva Bečere (sekretāre) — Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas izpilddirektore, žurnāla «Iespiedgrafika» redaktore. Tālr. 29491355. E-pasts: ieva@lpua.lv
  3. Huberts Daugulis — pensionēts Rīgas Valsts tehnikuma Poligrāfijas centra pasniedzējs. Tālr. 29283089. E-pasts: daina@lfc.lv
  4. Jeļena Kuzmina — SIA «Poligrāfijas tehnoloģiju konsultācijas» konsultante. Tālr. 29562549. E-pasts: yelena@printingtechnology.lv
  5. Mg. phys. Eduards Cauna — informātika, datorzinātne. Tālr. 29259321. E-pasts: cauna@parks.lv
  6. Dipl. inž. Lelde Ņikitina — tipogrāfijas «Zalktis-ZB» direktore. Tālr.:29207757. E-pasts: lelde@zalktis-zb.apollo.lv
  7. Normunds Tiltiņš — SIA «3. Dimensija» direktors. Tālr. 29256258. E-pasts: d35@inbox.lv
  8. Artis Ērglis — apgāda «Zelta grauds» vadītājs Tālr. 29516722. E-pasts: erglis@engelis.lv
  9. Dagnija Vanaga — Rīgas Valsts tehnikuma direktore. Tālr. 29155889. E-pasts: dagnija@versija.lv
  10. Paulis Zabarovskis — Poligrāfijas grupa Mūkusala ražošanas meistars, Rīgas Valsts tehnikuma Poligrāfijas centra pasniedzējs. Tālr.: 29203862. E-pasts: paulis@digiprintsia.lv

 


 Populārākie raksti
Zinātnisko grādu nomenklatūra Latvijas Republikā
Terminu izstrādes, pieņemšanas, apstiprināšanas, publiskošanas un grozīšanas procesa apraksts
Lēmums Nr. 20. Par līguma nosaukuma treaty of accession atbilsmi latviešu valodā
FCI suņu šķirņu nomenklatūra
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)
Lēmums Nr. 80. Par Teoloģijas terminoloģijas apakškomisijā izstrādāto teoloģijas terminu apstiprināšanu
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
Spēkratu terminoloģijas apakškomisija
LZA TK protokols Nr. 7/1138 (05.12.2017)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)