Pirmdiena, 25. jūnijs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


APAKŠKOMISIJAS
Poligrāfijas terminoloģijas apakškomisija
26.08.2009

Poligrāfijas terminoloģijas apakškomisija - apstiprināta 02.12.2008.

 

  1. Uldis Cerbulis (priekšsēdētājs) — «Heidelberg Latvija» nodaļas vadītājs. Tālr. 29211695. E-pasts: uldis.cerbulis@heidelberg.com
  2. Ieva Bečere (sekretāre) — Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas izpilddirektore, žurnāla «Iespiedgrafika» redaktore. Tālr. 29491355. E-pasts: ieva@lpua.lv
  3. Huberts Daugulis — pensionēts Rīgas Valsts tehnikuma Poligrāfijas centra pasniedzējs. Tālr. 29283089. E-pasts: daina@lfc.lv
  4. Jeļena Kuzmina — SIA «Poligrāfijas tehnoloģiju konsultācijas» konsultante. Tālr. 29562549. E-pasts: yelena@printingtechnology.lv
  5. Mg. phys. Eduards Cauna — informātika, datorzinātne. Tālr. 29259321. E-pasts: cauna@parks.lv
  6. Dipl. inž. Lelde Ņikitina — tipogrāfijas «Zalktis-ZB» direktore. Tālr.:29207757. E-pasts: lelde@zalktis-zb.apollo.lv
  7. Normunds Tiltiņš — SIA «3. Dimensija» direktors. Tālr. 29256258. E-pasts: d35@inbox.lv
  8. Artis Ērglis — apgāda «Zelta grauds» vadītājs Tālr. 29516722. E-pasts: erglis@engelis.lv
  9. Dagnija Vanaga — Rīgas Valsts tehnikuma direktore. Tālr. 29155889. E-pasts: dagnija@versija.lv
  10. Paulis Zabarovskis — Poligrāfijas grupa Mūkusala ražošanas meistars, Rīgas Valsts tehnikuma Poligrāfijas centra pasniedzējs. Tālr.: 29203862. E-pasts: paulis@digiprintsia.lv

 


 Populārākie raksti
Lēmums Nr. 79. Par sporta terminu paraolimpiskās spēles
Zinātnisko grādu nomenklatūra Latvijas Republikā
Kur sameklēt Latvijas Republikas zinātnisko un akadēmisko grādu nomenklatūru?
FCI suņu šķirņu nomenklatūra
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
Doktorants — doktorantūra, maģistrants — maģistrantūra
Terminu izstrādes, pieņemšanas, apstiprināšanas, publiskošanas un grozīšanas procesa apraksts
Vai termini audits un revīzija un arī auditors un revidents ir sinonīmi?
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)