Svētdiena, 16. jūnijs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PUBLIKĀCIJAS
Liec un brauc! (Park-and-ride)
Valentīna Skujiņa
«Diena»
07.08.2007

Tā ir laba zīme, ka apstākļos, kad angļu valodas ietekmē tik strauji zaudējam daudzus labus latviešu vārdus, piemēram, pat tādus kā līdzsvars, sazināties, ieteikt (aizstājot tos ar balanss, komunicēt, rekomendēt), tulkotāji rosina sabiedrību domāt par latviskās izteiksmes aktīvu attīstību, atmetot aizspriedumus pret latviskiem jaunvārdiem, kaut arī sākotnēji varbūt tikpat svešiem kā aizguvumi.

Izsaku savas pārdomas, atsaucoties uz laikrakstā «Diena» (27.VII) publicēto Māras Graustiņas vēstuli, kurā tiekam aicināti iesaistīties vārdu jaunradē, lai nosauktu autostāvvietu, kurā autovadītājs atstāj savu automobili, lai pārsēstos kādā sabiedriskā transportlīdzeklī, atslogojot transporta plūsmu pilsētas centrā, un kuru angliski apzīmē ar park-and-ride.

Latviešu valodā ir iespējams gan burtiskais tulkojums «novieto un brauc» (bet tas atbaida ar savu pārmērīgi «pareizo» tulkojumu), gan dinamiskākais «liec un brauc». Taču šādas izteiksmes nav īsti piemērotas nosaukumam. Var mēģināt darināt jaunvārdus, atvasinot tos, piemēram, no vārda pārsēsties: pārsēstava, pārsēstuve, vai darināt salikteni pārsēdvieta. Centis Gercāns LZA Terminoloģijas komisijai iesūtījis šādus priekšlikumus: pārsēdene jeb auto pārsēdene, pārsēdnīca un arī pārsēstuve.

Bet varbūt var izmantot vārdu parks un pēc līdzības ar stāvvieta darināt jaunvārdu stāvparks (īpaši tādēļ, ka vārds parks jau lietots, nosaucot automobiļu novietošanas resp. stāvēšanas un remonta vietas)? (Neliterārajā sarunvalodā dzird lietojam arī neliterārismus parkot, noparkot, tomēr tie oficiālajā lietojumā neiederas.)

Kuram no minētajiem variantiem dot priekšroku? Vai — varbūt vēl pavisam citam, labākam vārdam? Domāsim! Lai mums veicas!


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 1/1103 (08.02.2011)
Zinātnisko grādu nomenklatūra Latvijas Republikā
Lēmums Nr. 23. Par angļu vārda brand atbilsmi latviešu valodā
Kur sameklēt Latvijas Republikas zinātnisko un akadēmisko grādu nomenklatūru?
FCI suņu šķirņu nomenklatūra
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
Vai termini audits un revīzija un arī auditors un revidents ir sinonīmi?
Termins vārdnīcā kā terminzinātnes attīstības un valodas bagātināšanas avots
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)