Pirmdiena, 25. jūnijs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PROTOKOLI
LZA TK protokols Nr. 2/1067-TSK (28.02.2006). Security, safety un reliability atbilsmes latviešu valodā
23.03.2006

Terminu saskaņošanas komisijas sēdes protokols Nr. 2/1067-TSK

 

Sēde notiek 2006. gada 28. februārī plkst. 14.00 LZA augstceltnes 910. telpā.

Sēdē piedalās J. Borzovs, A. Lauzis, M. Ansons, A. Zviedris, I. Krieviņš, V. Skujiņa, I. Puksts, I. Pūtele.

Sēdi vada J. Borzovs.

Protokolē I. Pūtele.

 

Darba kārtībā — angļu valodas terminiem security, safety, reliability, dependability atbilstošo latviešu valodas terminu apspriešana un saskaņošana starp nozarēm.

 

Informācijas tehnoloģijas un telekomunikāciju, enerģētikas un aviācijas jomas speciālisti J. Borzovs, A. Zviedris, M. Ansons informē par šo terminu lietojumu attiecīgajās nozarēs. Sēdes vadītājs J. Borzovs informē par šo terminu lietojumu militārajā jomā pēc Militārās terminoloģijas apakškomisijas priekšsēdētāja B. Manzerova iesniegtā materiāla. Par šo terminu lietojumu standartos informē SIA «Latvijas Standarts» terminologs A. Lauzis.

 

Nolemts:

1) angļu valodas terminam security atbilstošais latviešu valodas termins ir drošība;

2) angļu valodas terminam safety atbilstošie latviešu valodas termini ir drošums, nebīstamība;

3) angļu valodas terminam reliability atbilstošais latviešu valodas termins ir uzticamība;

4) atlikt angļu valodas terminam dependability atbilstošā latviešu valodas termina apstiprināšanu, lai iespējamā termina varianta izvēlē konsultētos ar Latviešu valodas ekspertu komisiju.

 

Sēde beidzas plkst. 15.00

 

Sēdes vadītājs: J. Borzovs

Protokoliste: I. Pūtele


 Populārākie raksti
Lēmums Nr. 79. Par sporta terminu paraolimpiskās spēles
Zinātnisko grādu nomenklatūra Latvijas Republikā
Kur sameklēt Latvijas Republikas zinātnisko un akadēmisko grādu nomenklatūru?
FCI suņu šķirņu nomenklatūra
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
Doktorants — doktorantūra, maģistrants — maģistrantūra
Vai termini audits un revīzija un arī auditors un revidents ir sinonīmi?
Terminu izstrādes, pieņemšanas, apstiprināšanas, publiskošanas un grozīšanas procesa apraksts
Kas ir «fitness» un «fitnesa» klubi? Vai tas ir oficiāli apstiprināts termins? Kā to saukt latviski?
LZA TK protokols Nr. 3/1134 (11.04.2017)