Svētdiena, 16. jūnijs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PROTOKOLI
LZA TK protokols Nr. 3/1066 (21.02.2006)
23.02.2006

Sēde notiek 2006. gada 21. februārī plkst. 14.00 LZA Senāta sēžu zālē.

Sēdē piedalās 22 dalībnieki (sk. protokola pielikumu Nr. 1).

Sēdi vada Valentīna Skujiņa.

 

 

1. Par terminoloģijas izstrādes noteikumu projektu «Terminu izstrādes, pieņemšanas, apstiprināšanas, publiskošanas un grozīšanas procesa apraksts». Ziņo I. Puksts.

Debatēs piedalās V. Skujiņa, K. Timmermanis, E. Cauna, A. Blinkena, A. Lauzis, J. Pommers, J. Borzovs u. c.

 

Nolemts:

1) papildināt 2.9. un 2.13. punktu, aiz vārdiem «latviešu valodas speciālists» ierakstot «ar zināšanām un pieredzi terminoloģijas jomā»;

2) apstiprināt LZA TK izstrādātos noteikumus «Terminu izstrādes, pieņemšanas, apstiprināšanas, publiskošanas un grozīšanas procesa apraksts».

 

 

2. Par LZA Terminoloģijas komisijai iesniegtajām konsultācijām. Ziņo V. Skujiņa.

Debatēs piedalās A. Lauzis, K. Timmermanis, E. Cauna, A. Blinkena, I. Krieviņš, M. Baltiņš u. c.

 

Nolemts:

1) neatbalstīt vārda skvērs nomaiņu pret vārdu stūris;

2) neieteikt vārda mese lietošanu ‘gadatirgus’ nozīmē;

3) priekšroku dot latviskajam vārdam vīnzinis, nevis aizguvumam samoljērs.

 

 

3. Par informācijas sistēmu drošības terminiem. Ziņo Juris Borzovs un Ilze Ilziņa.

Debatēs piedalās A. Lauzis, K. Timmermanis, J. Pommers, A. Blinkena, M. Baltiņš, V. Skujiņa u. c.

 

Nolemts:

1) drošības terminu kopas detalizētai izvērtēšanai izveidot Starpnozaru terminoloģijas saskaņošanas komisiju (TSK), tās sastāvā iekļaujot TK valodniekus un J. Borzovu (informātika), K. Timmermani vai A. Zviedri (enerģētika), M. Ansonu (aviācija), I. Krieviņu (tekstilrūpniecība), B. Manzerovu (militārzinības, TTC)

2) TSK sēdi rīkot š. g. 28. februārī.

 

Sēde beidzas 15.30

 

Sēdes vadītāja: V. Skujiņa

Protokoliste: A. Ščucka


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 1/1103 (08.02.2011)
Zinātnisko grādu nomenklatūra Latvijas Republikā
Lēmums Nr. 23. Par angļu vārda brand atbilsmi latviešu valodā
Kur sameklēt Latvijas Republikas zinātnisko un akadēmisko grādu nomenklatūru?
FCI suņu šķirņu nomenklatūra
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
Vai termini audits un revīzija un arī auditors un revidents ir sinonīmi?
Termins vārdnīcā kā terminzinātnes attīstības un valodas bagātināšanas avots
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)