Svētdiena, 16. jūnijs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


KONSULTĀCIJAS
Nodrose
Valentīna Skujiņa
«Terminoloģijas Jaunumi»
07.09.2005

JAUTĀJUMS 

Kādā nozīmē latviešu valodā lietojams vārds nodrose? Vai to var attiecināt uz valsts garantētām subsīdijām? (Jautātājs: A. Cvetkovs.)

 

ATBILDE 

Vārda nodrose pamatnozīme ir ‘saglabāšana, atstāšana (rezervē, krājumā) konkrētai personai, vajadzībai; garantēts rezervējums’. Citiem vārdiem: ‘nodrošināt, ka tiek rezervēts konkrētai personai, konkrētai vajadzībai, konkrētam lietojumam’. Sākotnēji šo vārdu attiecināja uz šādiem konkrētiem gadījumiem:

1) nodrose pret iesaukšanu karadienestā (krievu valodā броня);

2) nodrose uz konkrētu vietu viesnīcā, teātrī (kr. бронирование места);

3) nodrosēts dzīvoklis – konkrēts dzīvoklis konkrētai personai.

 

Angļu valodā nodrosēt dzīvokli ir to secure retention of a flat; nodrosēt vietu (piem., vilcienā) — to reserve a seat. Dokumenta nozīmē nodrose angļu valodā ir warrant vai reserve order

Nodrosi (kaut ko lietot, izmantot) konkrētai personai vai personu grupai var piešķirt uz noteiktu laiku vai bez termiņa ierobežojuma. Nodrosi var arī atcelt. 

Uz valsts garantētām subsīdijām nodrosi neattiecina.


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 1/1103 (08.02.2011)
Zinātnisko grādu nomenklatūra Latvijas Republikā
Lēmums Nr. 23. Par angļu vārda brand atbilsmi latviešu valodā
Kur sameklēt Latvijas Republikas zinātnisko un akadēmisko grādu nomenklatūru?
FCI suņu šķirņu nomenklatūra
Kā saīsināt apzīmējumu «veselības zinātņu maģistrs»?
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
Vai termini audits un revīzija un arī auditors un revidents ir sinonīmi?
Termins vārdnīcā kā terminzinātnes attīstības un valodas bagātināšanas avots
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)