Otrdiena, 19. februāris
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LĒMUMI
Lēmums Nr. 29. Par vārdu Rīga administratīvi teritoriālās vienības nosaukumā
«Terminoloģijas Jaunumi»
16.03.2004

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 29.

Pieņemts 16.03.2004.; prot. Nr. 3/1045. Publicēts «LV» 01.04.2004.

Lēmuma pamats: Centrālās statistikas pārvaldes vēstule.

 

LZA Terminoloģijas komisija (TK), atbildē uz Centrālās statistikas pārvaldes vēstuli paužot atbalstu šīs pārvaldes ierosinājumam atteikties no līdzšinējās prakses vārdu «Rīga» attiecināt uz administratīvi teritoriālo vienību, kas Latvijas teritorijas piecdaļīgajā dalījumā aptver Rīgu, Jūrmalu un plašāku teritoriju ap šīm pilsētām (tā saucamo «Rīgas reģionu», pārsniedzot Rīgas rajona robežas), atzīst, ka jaunajā nosaukumā tomēr būtu vēlams saglabāt «Rīgas» vārdu, tāpēc ieteic šo teritoriju saukt par Lielrīgu, nevis par «Viduslatviju» (kā ierosināts Centrālās statistikas pārvaldes vēstulē).

 

Pamatojums

No vienas puses, nosaukums «Viduslatvija» atbilst attiecīgo nosaukumu modelim un labi iekļaujas sistēmā. Taču, no otras puses, vietu nosaukumos teritorijas pie jūras ģeogrāfiski netiek raksturotas kā «vidus» teritorijas (izmantota vietvārdu speciālista Dr. habil. philol. Ojāra Buša konsultācija).

Bez tam LZA TK uzskata, ka būtu vēlams Latvijas teritoriālā dalījuma vienības sistematizēt un saskaņot starpinstitucionālā līmenī.

P.S. LZA TK ir saņēmusi Centrālās statistikas pārvaldes Statistikas metodoloģijas un organizācijas daļas informāciju, ka priekšlikums izmantot nosaukumu Lielrīga ir pieņemts.

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK zinātniskā sekretāre M. Ķirīte


 Populārākie raksti
Zinātnisko grādu nomenklatūra Latvijas Republikā
Lēmums Nr. 40. Grozījums LZA Terminoloģijas komisijas lēmumā Nr. 36 «Par Eiropas naudas nosaukumu eira»
FCI suņu šķirņu nomenklatūra
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
Kur sameklēt Latvijas Republikas zinātnisko un akadēmisko grādu nomenklatūru?
Vai termini audits un revīzija un arī auditors un revidents ir sinonīmi?
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
Termins vārdnīcā kā terminzinātnes attīstības un valodas bagātināšanas avots
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)