Ceturtdiena, 17. oktobris
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LĒMUMI
Lēmums Nr. 29. Par vārdu Rīga administratīvi teritoriālās vienības nosaukumā
«Terminoloģijas Jaunumi»
16.03.2004

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 29.

Pieņemts 16.03.2004.; prot. Nr. 3/1045. Publicēts «LV» 01.04.2004.

Lēmuma pamats: Centrālās statistikas pārvaldes vēstule.

 

LZA Terminoloģijas komisija (TK), atbildē uz Centrālās statistikas pārvaldes vēstuli paužot atbalstu šīs pārvaldes ierosinājumam atteikties no līdzšinējās prakses vārdu «Rīga» attiecināt uz administratīvi teritoriālo vienību, kas Latvijas teritorijas piecdaļīgajā dalījumā aptver Rīgu, Jūrmalu un plašāku teritoriju ap šīm pilsētām (tā saucamo «Rīgas reģionu», pārsniedzot Rīgas rajona robežas), atzīst, ka jaunajā nosaukumā tomēr būtu vēlams saglabāt «Rīgas» vārdu, tāpēc ieteic šo teritoriju saukt par Lielrīgu, nevis par «Viduslatviju» (kā ierosināts Centrālās statistikas pārvaldes vēstulē).

 

Pamatojums

No vienas puses, nosaukums «Viduslatvija» atbilst attiecīgo nosaukumu modelim un labi iekļaujas sistēmā. Taču, no otras puses, vietu nosaukumos teritorijas pie jūras ģeogrāfiski netiek raksturotas kā «vidus» teritorijas (izmantota vietvārdu speciālista Dr. habil. philol. Ojāra Buša konsultācija).

Bez tam LZA TK uzskata, ka būtu vēlams Latvijas teritoriālā dalījuma vienības sistematizēt un saskaņot starpinstitucionālā līmenī.

P.S. LZA TK ir saņēmusi Centrālās statistikas pārvaldes Statistikas metodoloģijas un organizācijas daļas informāciju, ka priekšlikums izmantot nosaukumu Lielrīga ir pieņemts.

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK zinātniskā sekretāre M. Ķirīte


 Populārākie raksti
Kur sameklēt Latvijas Republikas zinātnisko un akadēmisko grādu nomenklatūru?
Par valodu juridiskā un normas aspektā
Lēmums Nr. 8. Par nosaukumu eksprezidents latviešu valodā
LZA TK protokols Nr. 1/1103 (08.02.2011)
Lēmums Nr. 67. Par “Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošās vārdnīcas” apstiprināšanu
Vai angļu cilmes kosmētikas terminam «pīrsings» atbilst arī kāds latviešu vārds
Konference "Latviešu valoda Eiropas Savienībā – izstrādājot vienotu terminoloģiju" 2009. gada 16. oktobrī
Medicīnas terminoloģijas apakškomisija
Zinātnisko grādu nomenklatūra Latvijas Republikā
LZA TK protokols Nr. 6/1087 (27.05.2008)