Piektdiena, 18. oktobris
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LĒMUMI
Lēmums Nr. 44. Par terminoloģiju dzīvnieku labturības jomā: dzīvnieku identificēšana vai apzīmēšana
15.02.2005

LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr. 44.

Pieņemts 15.02.2005.: prot. Nr. 1/1056.

Lēmuma pamats: «Aivara Borovkova juridiskā biroja» vēstule.

 

LZA Terminoloģijas komisija (TK) apstiprina, ka dzīvnieku identificēšana ir ‘viena un tā paša dzīvnieka atpazīšana pēc noteiktām pazīmēm’. Šīs pazīmes var pastiprināt, pievienojot dzīvniekam krotāliju, gredzenu (piem., putniem), mikroshēmu (zem ādas), degzīmi (agrāk) u. tml. Mikroshēmas ievietošana zem ādas ir viens no konkrētā dzīvnieka iezīmēšanas (nevis «apzīmēšanas») veidiem.

 

Komentārs. LZA TK lēmums Nr. 43 balstīts uz vārdu identificēšana (no identificēt), iezīmēšana (no iezīmēt), apzīmēšana (no apzīmēt) nozīmēm, kas atspoguļotas viensējuma un daudzsējumu skaidrojošajās vārdnīcās.

 

Piebilde. Atbildē uz konsultācijas papildjautājumu, vai LR Ministru kabineta noteikumu projekta nosaukums «Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība» nav jāpapildina ar vārdu identifikācija, sniegta noraidoša atbilde, jo pazīmju pierakstīšana vai to pastiprināšana, pievienojot individuālo pazīmju pastiprinātājus, ir dzīvnieku reģistrācijas pavadprocesi, turklāt nosaukumus vēlams veidot pēc iespējas īsākus.

 

LZA TK priekšsēdētāja V. Skujiņa

LZA TK zinātniskā sekretāre I. Pūtele


 Populārākie raksti
Kur sameklēt Latvijas Republikas zinātnisko un akadēmisko grādu nomenklatūru?
Par valodu juridiskā un normas aspektā
Lēmums Nr. 8. Par nosaukumu eksprezidents latviešu valodā
LZA TK protokols Nr. 1/1103 (08.02.2011)
Lēmums Nr. 67. Par “Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošās vārdnīcas” apstiprināšanu
Zinātnisko grādu nomenklatūra Latvijas Republikā
Vai angļu cilmes kosmētikas terminam «pīrsings» atbilst arī kāds latviešu vārds
Konference "Latviešu valoda Eiropas Savienībā – izstrādājot vienotu terminoloģiju" 2009. gada 16. oktobrī
Medicīnas terminoloģijas apakškomisija
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)