Piektdiena, 25. septembris
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


KONSULTĀCIJAS
Kā vērtēt izteiksmi «teritorija, kas brīva no trakumsērgas». Vai latviešu valodā ir iespējams dot īsāku un ērtāk lietojamu šādas teritorijas nosaukumu?
«Terminoloģijas Jaunumi»
15.11.2003

(Jautātājs: Valsts kanceleja.)

 

Viens no raksturīgiem vārda brīvs lietojumiem latviešu valodā, kā to apliecina latviešu valodas skaidrojošās vārdnīcas,  ir tā savienojums ar prievārdu no. Šādu savienojumu (brīvs no…, arī no ...brīvs) izmanto, lai apzīmētu (ko) tādu, kuram (kas) nepiemīt, piem., brīvs no aizspriedumiem, brīvs no raizēm, grēkiem, drūmām domām, arī: no darbiem brīvs.

Taču termina funkcijai aprakstošās izteiksmes ar prievārdiem nav piemērotas. Līdzīgos gadījumos apzīmētāja funkcijā tiek izmantoti attiecīgi salikteņi, piem., kodolbrīvs (kodolbrīva josla), nodokļbrīvs (nodokļbrīva zona).

Tātad teritorija, kas ir «brīva no trakumsērgas», ir trakumsērgbrīva teritorija. Tiesa, trīsdaļīgais saliktenis ir pagarš, taču tam nosaukuma funkcijā ir savas priekšrocības.


 Populārākie raksti
Zinātnisko grādu nomenklatūra Latvijas Republikā
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1142 (10.04.2018)
Kur sameklēt Latvijas Republikas zinātnisko un akadēmisko grādu nomenklatūru?
LZA TK protokols Nr. 3/1141 (06.03.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 5/1136 (26.09.2017)
LZA TK protokols Nr. 2/1140 (06.02.2018)
LZA TK protokols Nr. 1/1139 (09.01.2018)
LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017)